pdf  Училищен учебен план за VI а клас

   pdf  Училищен учебен план за VІІ а клас

   pdf  Училищен учебен план за VІІІ а клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

   pdf  Училищен учебен план за VІІІ б клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

   pdf  Училищен учебен план за IX a клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

   pdf  Училищен учебен план за ІХ б клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

   pdf  Училищен учебен план за Х a клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

   pdf  Училищен учебен план за Х б клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

   pdf  Училищен учебен план за ХI a клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

   pdf  Училищен учебен план за ХI б клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

   pdf  Училищен учебен план за ХII а клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

   pdf  Училищен учебен план за ХII б клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"