Педагогическият съветник г-жа Иванова и образователният медиатор г-жа Добрева заедно с ученици от 6а, 7а, 8а и 8б клас и техните класни ръководители дискутираха темата за толерантността в училище, между съученици както и търпимостта между различните хора, етноси, зачитането на социалните и културни различия между хората.