Те често не внимават,но са нашите деца! Намали скоростта! Спаси животи!
Untitled2