Ученическият съвет в Спортно училище "Тодор Каблешков" организира кампания "Вредата от енергийните напитки". Представители на Ученически съвет от 9,10,11 клас запознаха по-малките ученици в часа на класа със състава на енергийните напитки, страничните ефекти и рисковете за здравето при употребата им. Разяснено беше какво се случва с човешкото тяло след приема на енергийни напитки и как подрастващите да повишат енергията си по здравословен начин.