През лятото на 2022 г. Йоана Попова беше на стаж във вестник "Национална Бизнес Поща" по проекта „Младите в атака“. Стажът продължи две седмици при наставничеството на г-жа Радослава Рашева. Посещение на Бюрото по труда, среща с г-жа Красимира Чахова, интервюта с Олег Стоилов и Асен Анастасов (учител от Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“), четири публикации за вестника, които са качени и на сайта на Национална Бизнес Поща са част от дейностите по време на стажа. "Определено съм безкрайно щастлива от участието ми в този проект и бих препоръчала участието в такива инициативи." – споделя Йоана.