Ученици от 8а и 8б клас премериха сили в знанията си по Физика, Химия и Биология. Двата отбора представляващи класовете отговаряха на въпроси свързани с практическото приложение на наученото в часовете. В крайното класиране повече точки събра отборът на 8б клас, които получиха грамота и награди.