Ученици от шести клас рецитираха стихотворения, а деветокласници изготвиха табла по случай празничния ден.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!