Динамичното развитие на света изисква от всеки човек основни познания по статистика. Но могат ли тези уроци да са интересни за учениците от 12 клас?! Едно уникално статистическо проучване и представянето на резултатите от него предизвика учениците от 12 в клас да покажат ангажираност и знания, научно доказвайки изводите от направения анализ на поставената домашна работа.

Гостите в часа - директорът Димо Неделчев и заместник-директорът по учебната дейност Красимира Танева поздравиха учениците за активното участие и им пожелаха винаги да бъдат част от "статистиката за най-успелите".