Заповед държавен план-прием 2022/2023г.

ЗАПОВЕД ДЪРЖАВЕН ПЛАН МОН -ПРИЕМ- 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

За учебната 2022/2023 година Спортно училище обявява нов прием за 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете:

баскетбол, борба класически и свободен стил, джудо,  футбол, плуване, лека атлетика, конен спорт,

скокове на батут, спортна и художествена гимнастика.

Попълнения на свободни места.

I тур

Подаване на документи: от 20 май до 20 юни 2022г.

Необходими документи

Заявление за кандидатстване
2. Копие на ученическа книжка,/ друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година/.
3. Медицинско свидетелство със заключение издадено от личния лекар.
4. Застрахователна полица “ ЗЛОПОЛУКА “ за дните на изпита по вида спорт

 График за провеждане на изпитите- I тур

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

23 юни- от 8:30 часа  в училището за всички спортове

24 юни- от 8:30 часа по спортните бази

Записване на приетите ученици- от 1 юли до 5 юли 2022г.

Необходими документи за записване:

1. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование

2. Удостоверение за завършен 5 или 6 клас

3. Свидетелство за основно образование

4. Акт за раждане

II тур

Подаване на документи: от 1 до 6 август 2022г.

График за провеждане на изпитите II тур

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

II тур-  11 и 12 август 2022г.

Място на провеждане: Спортно училище от 8:30 часа.

Записване на приетите ученици - от 15 до 23 август 2022г.

Изпитите включват тестове за физическа дееспособност: 

баскетбол, борба класически и свободен стил, джудофутбол, плуване, лека атлетика, конен спорт, скокове на батут, спортна и художествена гимнастика. 


Кандидатите да носят спортни екипи.


Заявление за записване на ученици до 14 години

Заявление за записване на ученици над 14 ученици