Заповед държавен план-прием 2024/2025г.

pdfЗАПОВЕД ДЪРЖАВЕН ПЛАН МОН -ПРИЕМ- 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

pdf Допълнителни свободни места

За учебната 2024/2025 година Спортно училище обявява нов прием за 5, 6 и 8 клас и попълване на свободни места по спортовете:

баскетбол, бокс, борба , джудо, конен спорт, плуване, лека атлетика,

скокове на батут, спортна и художествена гимнастика и футбол.

 

 pdf ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ - I тур

 pdf ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ -  II тур

I тур

Подаване на документи: от 20 май до 20 юни 2024г.

Необходими документи

1.doc Заявление за кандидатстване.
2. Документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година.
3. Медицинско свидетелство със заключение издадено от личния лекар.
4. Застрахователна полица “ ЗЛОПОЛУКА “ за дните на изпита по вида спорт.

 График за провеждане на изпитите- I тур

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

25 юни- от 8:30 часа  в училището за всички спортове

26 юни- от 8:30 часа по спортните бази

Записване на приетите ученици-  до 5 юли 2024г.

Необходими документи за записване:

1. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование (за 5 клас).

2. Удостоверение за завършен 5 клас (за 6 клас).

3. Удостоверение за завършен 6 клас (за 7 клас).

4. Свидетелство за основно образование/завършен 7 клас (за 8 клас).

5.doc Заявление за записване на ученици до 14 години.

6.doc  Заявление за записване на ученици над 14 години.

7. Акт за раждане.

II тур

Подаване на документи: от 1 до 6 август 2024г.

График за провеждане на изпитите II тур

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

II тур-  13 и 14 август 2024г.

Място на провеждане: Спортно училище от 8:30 часа.

Записване на приетите ученици:

Записване на приетите ученици-  до 23 август 2024г.

Изпитите включват тестове за физическа дееспособност: баскетбол, борба, бокс,  джудо, конен спорт, лека атлетика, плуване, скокове на батут, спортна гимнастика, футбол, художествена гимнастика.


Кандидатите да носят спортни екипи!