До родителите на ученици, записани в 8 клас- еднократна помощ
ЗАПОВЕД ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ- 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

За учебната 2021/2022 година Спортно училище обявява нов прием за 5, 6, 7 и 8 клас по спортовете:

баскетбол, борба класически и свободен стил, джудо,  футбол, плуване, лека атлетика, конен спорт,

скокове на батут, спортна и художествена гимнастика.

Попълнения на свободни места.

Кандидатите подават документи в канцеларията на училището както следва:

I тур- от 20 май до 20 юни 2021г.

II тур- от 1 до 6 август 2021г.

Необходими документи

Заявление за кандидатстване
2. Копие на ученическа книжка,/ друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година/.
3. Медицинско свидетелство със заключение издадено от личния лекар.
4. Застрахователна полица “ ЗЛОПОЛУКА “ за дните на изпита по вида спорт

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

I тур- 22 и 23 юни 2021г.

22 юни- от 8:00 часа  в училището за спортовете: футбол, лека атлетика, плуване, скокове на батут, конен спорт

             от 9:00 часа за спортовете: баскетбол, борба, джудо, спортна гимнастика, художествена гимнастика

23 юни- от 8:30 часа на стадион "Берое" - борба, джудо, конен спорт

За останалите спортове изпитът ще се проведе от 8:30 часа в Плувен басейн, Зала по батут стадион "Берое", Зала по спортна гимнастика стадион "Берое" и Зала по художествена гимнастика "Генерал Столетов" /ГПЧЕ/, Стадион "Трейс арена", Спортна зала "ДЗУ"

График за провеждане на изпитите- I тур

График за провеждане на изпитите II тур

Записване на приетите ученици- от 1 юли до 5 юли 2021г.

II тур-  10 и 11 август 2021г.

Място на провеждане: Спортно училище от 8:30 часа.

Изпитите включват тестове за физическа дееспособност: 

баскетбол, борба класически и свободен стил, джудофутбол, плуване, лека атлетика, конен спорт, скокове на батут, спортна и художествена гимнастика. 


Кандидатите да носят спортни екипи.

Записване на приетите ученици - до 23 август 2021г.


Заявление за записване на ученици до 14 години

Заявление за записване на ученици над 14 ученици