ДИРЕКТОР 

ДИМО НЕДЕЛЧЕВ

ЗАМ.ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

КРАСИМИРА ТАНЕВА

ЗАМ.ДИРЕКТОР СПОРТНА ДЕЙНОСТ

СВЕТЛА МАКЕДОНСКА

ЗАМ.ДИРЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

АНЕЛИЯ АСЕНОВА

УЧИТЕЛИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ: 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗВЕЗДОМИР НЕЙКОВ

Позиция: старши учител

Завършил: ПУ- Пловдив

Специалности: Български език и литература

 ЗОРНИЦА БАРЪМОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ПУИ- Смолян, БСвУ

Специалности: Български език и литература, Английски език, Изобразително изкуство

КРАСИМИР БОТЕВ

Позиция :старши учител

Специалности:Български език и литература, Руски език

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

ЯНА ГЕОРГИЕВА

Позиция: учител

Специалности: Английски език

ВАСИЛИОС КАРАПАС

Позиция:  учител

Специалност: Английски език

РУСКИ ЕЗИК

КРАСИМИР БОТЕВ

МАТЕМАТИКА

НЕЛИ СТАЛЕВА

Позиция: старши учител

Завършил: ПУ- Пловдив

Специалности: Математика и информатика

СОНЯ КАПСЪЗОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ПУ- Пловдив

Специалности: Математика, информатика и информационни технологии

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

МИЛЕНА СТЕФАНОВА

КРАСИМИРА ТАНЕВА

НЕЛИ СТАЛЕВА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ТАНЯ ТОДОРОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ВТУ- В.Търново

Специалности: История

БИОЛОГИЯ И ЗО

ЦВЕТЕЛИНА САЧАНСКА

Позиция: учител

Завършил: ПУ- Пловдив

Специалности: Биология и ЗО

ХИМИЯ И ООС

РАДОСТИНА ТОДОРОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ШУ- Шумен

Специалности: Биология и химия

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

МИЛЕНА БОГДАНОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ВТУ- В.Търново

Специалности: История и география

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

МИЛЕНА СТЕФАНОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ПУ- Пловдив

Специалности: Физика, математика, информатика и информационни технологии

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧЕВА

Позиция: старши учител

Завършил: СУ- Пловдив

Специалности: Философия

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

РАДОСТИНА ТОДОРОВА

ЦВЕТЕЛИНА САЧАНСКА

МУЗИКА

СТОЯНКА ИВАНОВА-лектор

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

РУМЕН  МАРИНОВ-лектор

УЧИТЕЛИ ПО СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ

КРАСИМИРА КУМАНОВА

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическа култура

МАРИЯНА ВЕЛЕВА

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическа култура

УЧИТЕЛИ ПО СПОРТНА ПОДГОТОВКА:


БОРБА КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ – СК ПО БОРБА „БЕРОЕ”

СТОЯН БАЛТАДЖИЕВ

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

БОРБА СВОБОДЕН СТИЛ– СК ПО БОРБА „БЕРОЕ”

ДИАН ДИНЧЕВ

Позиция: учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Спорт

ДИМО ХРИСТОВ

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

ДАЯНА ПАШЕВА

Позиция: учител

Завършил: НСА

Специалности: Физическо възпитание

БАСКЕТБОЛ- СК ПО БАСКЕТБОЛ "БЕРОЕ"

        ТАТЯНА ГАТЕВА-лектор

Позиция: учител

ЗавършилІ НСА-София

Специалност: Физическ възпитание

ДЖУДО - СК ПО ДЖУДО И САМБО „НЕДЬО РАНЧЕВ”

ХРИСТО ЛАЗАРОВ

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическа култура

АКРОБАТИКА И БАТУТ-КСБА „ДОБРИ КОСТИН”

АНИТА МАКУЛОВА

Позиция:  учител

ЛЕКА АТЛЕТИКА-СК „БЕРОЕ”

СОФИЯ СЪБЕВА

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

ПЛУВАНЕ-СКП „ТРАЯНА”

ДИНКО МИТЕВ

Позиция: учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

СКП „БЕРОЕ”

ДИАНА ПЕТРОВА

Позиция: учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

ФУТБОЛ

ПФК „БЕРОЕ”

ТРИФОН ПАНЕВ

Позиция: учител

ФК „ ВЕРЕЯ”

РОСЕН ТОНЕВ

Позиция: учител

Завършил: ТрУ-Ст.Загора, НСА

Специалности: Спортна подготовка

ХАРИ ПЪРВАНОВ

Позиция: учител

КОНЕН СПОРТ-ККС „ГЕН.ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ”

РАДОСТИНА ДРАГИЕВА

Позиция: учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Спорт за високи постижения

СПОРТНА ГИМНАСТИКА

ИРИНА РУНЯШКА

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

КРЕМЕНА АНГЕЛОВА

Позиция: учител

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

ТАНЯ ИВАНОВА

Специалност: Психология

МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР

ВЕЛИЧКА МАРИНОВА