Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

    

Ученическият съвет участва в организирането на училищни мероприятия:
       - Ден на ученическото самоуправление;
       - Десетте най-добри спортисти на училището;
       - Ден на земята
       - Патронен празник и др.

Провежда периодични сбирки, на които се разглеждат различни въпроси, възникнали в учебно-тренировъчния процес.
Участва в заседания на Педагогическия съвет.

The image gallery you see on this website is the Free Edition of another cool product JSN ImageShow....

Нагоре